Klub bude pár hodín kvôli údržbe trafostanice, mimo prevádzky!

V pondelok 25.9.2023 v čase 7-14 hod. budeme kvôli údržbe trafostanice pár hodín mimo prevádzky.

V termíne 25.9.2023 (pondelok) bude Club Penati mimoriadne pár hodín mimo prevádzky v čase 7.00-14.00 hod. Dôvodom sú potrebné kontrolné práce na elektrických zariadeniach v trafostanici, ktorá sa nachádza v interiéri klubu. V dôsledku týchto prác bude Club Penati v čase 7-14 mimo dodávky elektrickej energie.
Ďakujeme za vaše pochopenie.