Príprava nafukovacích hál

Nafukovačky staviame v dňoch 15-17.10.2021.

Nafukovacie haly nad vonkajšími tenisovými kurtami 1-4 budeme stavať v dňoch 15-17.10.2021.