Automatický externý defibrilátor

Staráme sa o to, aby váš pobyt v Club Penati bol nielen príjemný, ale I bezpečný. Vo výbave klubu je  Automatický externý defibrillator (AED, LIFEPAK CR Plus).

Je to zariadenie, určené na použitie laikmi pri kardiopulmonálnej resuscitácii. Jednoduchými hlasovými pokynmi vedie záchrancu pri používaní. Po priložení 2 elektród na hrudník postihnutého (ten musí byť v bezvedomí a bez známok dýchania), automaticky zisťuje prítomnosť poruchy srdcového rytmu vyžadujúceho defibriláciu a aplikuje defibrilačný výboj.

AED je pri zástave srdca kľúčovým momentom ovplyvňujúcim záchranu života. Nachádza sa na pracovisku plavčíka pri vnútornom bazéne.