Automatický externý defibrilátor

Staráme sa o to, aby váš pobyt v Club Penati bol nielen príjemný, ale I bezpečný. V týchto dňoch sme zakúpilil do svojej výbavy Automatický externý defibrillator (AED, LIFEPAK CR Plus).

Je to zariadenie, určené na použitie laikmi pri kardiopulmonálnej resuscitácii. Jednoduchými hlasovými pokynmi vedie záchrancu pri používaní. Po priložení 2 elektród na hrudník postihnutého (ten musí byť v bezvedomí a bez známok dýchania), automaticky zisťuje prítomnosť poruchy srdcového rytmu vyžadujúceho defibriláciu a aplikuje defibrilačný výboj.

AED je pri zástave srdca kľúčovým momentom ovplyvňujúcim záchranu života. Nachádza sa na pracovisku plavčíka pri vnútornom bazéne.