Detský camp - termíny.

Ponúkame aktuálne termíny na prázdninový detský camp.

Milí rodičia,

dovoľujeme si vás informovať, že po výbornej skúsenosti z minulých rokov, bude v Clube Penati v priebehu mesiacov júl  a august  prebiehať detský prázdninový camp, do ktorého môžete prihlásiť svoje deti a ich kamarátov. Camp bude organizovaný v týždennom cykle (Po – Pia, 9.00-16.45), v cca 8-10 člennej skupine detí, v nasledovných 2 termínoch:
1.      29.7. – 2.8.2024
2.      19.8. - 23.8.2024
Aké sú podmienky účasti vášho dieťaťa v campe Clubu Penati ?
1.    Veková hranica 6-12 rokov
2.    Uhradenie týždenného poplatku vo výške 250 € / osoba
3.    Prihlásenie detí na: holic@penati.sk

Čo týždenný poplatok 250 € zahŕňa ?

1.    Strava (desiata, obed, olovrant) a výdatný pitný režim v priebehu celého dňa
2.    Športový inštruktor +  2 animátori (sú s deťmi počas celého ich pobytu)
3.    jeden ½ denný výlet
 
Ako bude vyzerať „pracovný deň“ v campe ?
9.00         príchod detí do klubu, ich prevzatie animátormi na recepcii
9.30–10.30     1. Športový tréning (tenis, loptové hry, ping-pong, bedminton, súťaže)
10.30-10.50     desiata
10.55-11.55    2. Športový tréning (plávanie - učím sa základom, zdokonaľujem si techniku)
12.10-13.00    Obed + aktívna siesta
13.15-16.15    Tvorivé dielne / kúpanie (v prípade slnečného počasia)
16.15-16.30    Olovrant, vyhodnotenie dňa – čo sme sa dnes naučili
16.40-16.45    Príchod rodičov, recepcia