Kontrola vstupu do klubu

radi by sme vás informovali, že Informačná služba na hlavnom vstupe, resp. pracovníci prevádzky klubu majú oprávnenie požiadať prichádzajúceho člena klubu o preukázanie svojej totožnosti (Občiansky preukaz,Vodičský preukaz...).

Ďakujeme vopred za vaše pochopenie a rešpektovanie tejto požiadavky.

Zároveň by sme radi požiadali rodičov, aby rešpektovali pobyt detí v klube v zimnej sezóne (od 1.10.) do 19.00 hod. Ďakujeme.