Kontrola vstupu do klubu

radi by sme vás informovali, že Informačná služba na hlavnom vstupe, resp. klubový prevádzkar (-ka) majú oprávnenie požiadať prichádzajúceho člena klubu o preukázanie svojej totožnosti (Občiansky preukaz,Vodičský preukaz...).

Ďakujeme vopred za vaše pochopenie a rešpektovanie tejto požiadavky.