Lukáš & Lucas

Prečítajte si prosím.

Dámy   a páni,
dlhoročný zamestnanec Clubu Penati, plavčík Lukáš Gonda, sa len teraz nedávno ocitol v novej životnej situácii. Je otcom dvoch malých chlapcov. Staršiemu, trojročnému Lucasovi, bol diagnostikovaný autizmus. Táto diagnóza, ako iste viete, je spojená okrem obrovskej rodičovskej trpezlivosti, i so zvýšenými finančnými výdavkami. Club Penati sa rozhodol Lukáša  finančne podporiť a zároveň sme sa rozhodli výzvu k finančnej podpore Lukáša zverejniť i smerom k členskej základni klubu. Ak by ktokoľvek z vás mal záujem Lukáša podporiť, môžete využiť transparentný účet, ktorý bol na tento účel zriadený.  Jeho IBAN: SK34 8330 0000 0020 0288 2544.
Transparentný účet je bežný účet, no stav účtu i pohyby na ňom banka zverejňuje na internetovej stránke a tieto údaje sú dostupné širokej verejnosti.
Bližšie info radi poskytneme i osobne.

Ďakujeme vám.