Rehabilica

Pozývame na prednášku.Dňa 16.5.2024, 18.00 hod.

Dámy a páni, milí rodičia,

radi by sme vás pozvali na zaujímavú prednášku. Pokračujeme s našou spoluprácou s centrom zdravia pre zdravý pohyb REHABILICA. Toto zariadenie, sídliace na Grösslingovej 7 v Bratislave, poskytuje služby diagnostiky, liečby a prevencie porúch pohybového aparátu.
Detský fyzioterapeut kliniky PhDr. Mikuláš Marci MPH., bude mať  prednášku na tému: „Fyzioterapia detí 0 – 15 rokov“.
Tešíme sa na vás vo štvrtok 16.5.2024, od 18.00 hod. v sále klubu.
Vstup je zdarma. Po prednáške bude možné dohodnúť individuálne konzultácie. Keďže je kapacita klubovej sály limitovaná, nahláste prosím vašu účasť spolu so svojimi priateľmi (1+3) na recepcii klubu, resp. na mail: holic@penati.sk

Ďakujeme.